به وب گاه رویدادهای کانگ فو توآ21 خوش آمدید

چاپ کارت

اطلاعات شخصی

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
کد ملی معتبر نمی‌باشد
کد ملی در سیستم ثبت می‌باشد

اطلاعات تماس

ایمیل وارد شده معتبر نمی‌باشد
ایمیل مورد نظر در سیستم موجود است
شماره وارد شده معتبر نمی‌باشد
شماره مورد نظر در سیستم موجود است

اطلاعات تماس

لطفا شهر محل سکونت را وارد نمایید
لطفا دانشکده خود را انتخاب نمایید
لطفا درجه خود را انتخاب نمایید
لطفا تحصیلات خود را انتخاب نمایید

بارگزاری تصویر

پس از انتخاب عکس با استفاده از ابزار های روی عکس سایز مناسب را انتخاب نمایید

انتخاب کارگاه

کارگاه مهارت خودآگاهی - شهربابک ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خودآگاهی - سیرجان ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خودآگاهی - رفسنجان ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خوداگاهی - نجف آباد ظرفیت تکمیل شد

هزینه مانده ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خودآگاهی - خوی ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خودآگاهی - تبریز ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خودآگاهی - تهران ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت مدیریت زمان - زنجان ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خودآگاهی - کرمانشاه ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خودآگاهی - سیاهکل ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت خودآگاهی - خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت جرات مندی - گیلان ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری - شهربابک ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت کنترل خشم - گیلان ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت جرات مندی - خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ظرفیت تکمیل شد

کارگاه مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری - گیلان ظرفیت تکمیل شد

مهارت تفکر خلاق و نقاد - اقليد و زنجان ظرفیت تکمیل شد

مهارت تفکر خلاق و نقاد - میاندوآب ظرفیت تکمیل شد

مهارت تفکر خلاق و نقاد -- منطقه گیلان ظرفیت تکمیل شد

مهارت تفکر خلاق و نقاد - خراسان شمالی، جنوبی، رضوی ظرفیت تکمیل شد

ثبت نام جهت دریافت مدرک تک درس مهارت های زندگی گیلان و خراسان ظرفیت تکمیل شد

ثبت اطلاعات

درحال ثبت اطلاعات