به وب گاه رویدادهای کانگ فو توآ21 خوش آمدید

چاپ کارت

اطلاعات شخصی

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
کد ملی معتبر نمی‌باشد
کد ملی در سیستم ثبت می‌باشد

اطلاعات تماس

ایمیل وارد شده معتبر نمی‌باشد
ایمیل مورد نظر در سیستم موجود است
شماره وارد شده معتبر نمی‌باشد
شماره مورد نظر در سیستم موجود است

اطلاعات تماس

لطفا شهر محل سکونت را وارد نمایید
لطفا دانشکده خود را انتخاب نمایید
لطفا درجه خود را انتخاب نمایید
لطفا تحصیلات خود را انتخاب نمایید

بارگزاری تصویر

پس از انتخاب عکس با استفاده از ابزار های روی عکس سایز مناسب را انتخاب نمایید

انتخاب کارگاه

کمپ (سیرجان) 22 آبان 98 ظرفیت تکمیل شد

کمپ (ماهان) 23آبان 98 ظرفیت تکمیل شد

کمپ (رفسنجان) 24آبان 98 ظرفیت تکمیل شد

کمپ ( بزنجان) 24 ابان 98 ظرفیت تکمیل شد

ثبت اطلاعات

درحال ثبت اطلاعات